Създадена през 2000 г. „Планет Експрес” ООД е бързоразвиваща се фирма с дългогодишен опит в сферата на митническата дейност , притежаваща сертификат за Одобрен Икономически Оператор - Опростени митнически процедури/ Сигурност и безопасност № BG AEOF 1304403230011 - признат и осигуряващ предимства във всички държави членки на ЕС :

- Намален набор от данни за обобщените декларации за въвеждане или напускане
- Намален физически и документален контрол
- Обработка на пратки с предимство, ако са избрани за контрол
- Признат като сигурен и безопасен търговски партньор
- Подобрени отношения с митниците
- Подобрени отношения и признаване от други държавни органи.


Притежаваме и Разрешение за ползване на опростени процедури за оформяне на място /ОМ/ за внос, митническо складиране,износ и реекспорт.

Дружеството е редовен член на Български Съюз за Митническо и Външнотърговско Обслужване.