Услуги:
Услуги:

Фирмата предлага пълна гама митнически услуги:

- операции внос, износ – електронно деклариране чрез връзка от тип „Система-Система”;
- пълно митническо представяне на стоки, преминаващи през Митница Столична, МБ София-Запад, Аерогара-София, както и през други митници, посочени или предпочитани от клиентите;
- транзит;
- митническо, временно и свободно складиране;
- сертификат за обща гаранция, валиден в Европейския съюз и обезпечава различните видове транзитни операции в размер на 500 000 лв. /петстотин хиляди/ лв.
- разрешително от БАБХ за складиране на всички видове храни;
- хладилен склад с площ 108 кв.м;
- товаро-разтоварни дейности, включително с мобилен кран с капацитет до 28т;
- паркинг за камиони с площ от 9000кв.м;

Фирмата разполага със склад под митнически контрол, временен склад, както и свободни складове, които са в непосредствена близост до МБ София-Запад и улесняват работата на клиентите на всички етапи. Извършваните дейности и услуги се придружават от изготвяне на всички видове транспортни, спедиторски и митнически документи.

“Планет Експрес” ООД организира също транзитни превози и комбиниран транспорт, както и претоварвания в собствен терминал, оборудван с необходимата товаро-разтоварна техника, намиращ се до МБ София-Запад в гр. София.

Извършваме услуги по приключване на износни декларации, задействани от други европейски държави и задействане на ТИР Карнети за Турция, Иран, Грузия, Армения ОАЕ и др., претоварване и временно складиране при необходимост.

“Планет Експрес” ООД има разработена и внедрена система за управление на качеството с обхват: Митническо представителство, митническо и временно складиране, обезпечаване на транзитни операции, транспорт, спедиция и логистика, покриваща изискванията на стандарт EN ISO 9001:2008 – Сертификат HU13/6935-SGS.


Наши дългогодишни клиенти са:
Наши дългогодишни клиенти са:

КЮНЕ И НАГЕЛ ЕООД,ХЮЛЕТ ПАКАРД ШВЕЙЦАРИЯ; BAUCHE SA LTD, ЛИТЕКС АД, ЛА ВИТА-БЪЛГАРИЯ ООД, ДИНАМИТ НОБЕЛ БАЛКАН ЕООД, ХИДРОМАТ ООД, АНТАРЕС БЪЛГАРИЯ ООД, ВАЛЕРИЙ М ГРУП АД, ВАЛЕРИЙ С И М ГРУП АД, КОНСУЛ ООД, ТПК БУТИЛИРАЩА КОМПАНИЯ ХИСАР, ДЕ-ДЖОРДЖО ЕООД, ЛИМЕКС ТРЕЙДИНГ ЕООД, ОЛИНЕЗА ООД, РЕХАУ ЕООД, , СОФАРМА АД, САФ МАГЕЛАН, МАГНУМ-Д ЕООД, МАПА-ДЖЕНГИЗ ЗДДЗ, РОЛПЛАСТ ЕООД, СПОРТ ВИЖЪН ЕАД, БРАМАК ПОКРИВНИ СИСТЕМИ ЕООД, ХИМТРАНС 2003 ЕООД , ЮНИВИСТА ООД , ТИТАН СОФИЯ ЦЕНТЪР 1 ДЗЗД ЗОНА ДОМ ООД и много други.