Контакт с нас

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

ПЛАНЕТ – ЕКСПРЕС ООД
България
гр.София 1271
бул.”Рожен”24А

Телефони за контакт

+359 2 803 40 54
Моб.: +359 885 455 048
+359 2 931 05 96
Моб.: +359 887 637 243
Тел./Факс: +359 2 931 05 96

E-MAILS:

office@planetexpress.bg
***

НАГОРЕ